Oblastní nemocnice Kladno Vám přeje veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a jarní dny plné sluníčka.

snímek2