Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje,  v souladu s Vyhl. MZČR č. 186/2009 Sb., vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa pro lékařská povolání pro rok 2022 v těchto oborech:

  • Chirurgie - 1 místo
  • Vnitřní lékařství - 1 místo
  • Pediatrie - 1 místo
  • Anesteziologie a intenzivní medicína - 1 místo

Formuláře, které uchazeč o RM musí předložit, jsou umístěny na webových stránkách MZČR v sekci specializační vzdělávání/RM-2022.

Termín pro podání přihlášek: do 9. 9. 2022 do 14.00 hodin. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Přihlášky zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu: Oblastní nemocnice Kladno, ředitelství – budova E - 2.patro, odd. vzdělávání pí. Mládková. Na obálku uveďte označení „ RM“ .