Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje,  v souladu s Vyhl. MZČR č. 186/2009 Sb., vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo pro lékařské povolání pro obor:

  • Pediatrie

Formuláře, které uchazeč o RM musí předložit, jsou umístěny na webových stránkách MZČR v sekci specializační vzdělávání/RM-2022.

Termín pro podání přihlášky: do 5. 12. 2022 do 14.00 hodin. 

Přihlášky zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu: Oblastní nemocnice Kladno, ředitelství – budova E - 2.patro, odd. vzdělávání pí. Mládková. Na obálku uveďte označení „ RM“ .