Před 28 lety zahájilo pracoviště kardiostimulace svoji činnost, a to jako satelitní středisko VFN pro region Kladenska, Slánska, Rakovnicka a Kralup nad Vltavou. Od roku 2011 využíváme nových prostor v budově CAM, disponujeme operačním sálem a dvěma ambulancemi. Provádíme implantace kardiostimulátorů a kontrolujeme jejich správnou funkci. Zajišťujeme včasnost výměny přístrojů a přípravu stimulovaných pacientů před operačními výkony. Více než 20 let na našem oddělení zavádíme venózní porty pro bezpečné podávání léků do žíly.

V roce 2017 jsme získali z EU dotací nové přístrojové vybavení, konkrétně nejmodernější pojízdné RTG C rameno a k zavádění dalších žilních přístupů (PICC a midline) speciální ultrazvukový přístroj.

V ambulantním režimu jsme schopni zajistit komplexní ošetřovatelskou péči o veškeré žilní přístupy a dokážeme řešit vzniklé komplikace. Tuto péči nabízíme i pacientům s žilními vstupy provedenými na jiných pracovištích.

Kontakty

Vedoucí lékař:    MUDr. Štěpán Novotný
Telefon:                312 606 352
Telefon poradny pro kontrolu kardiostimulátorů:   312 606 504