Požadavky na dodatečně doordinovaná vyšetření

Klinická laboratoř uchovává primární vzorky při teplotě 2-8°C po dobu 72 hodin od přijetí materiálu. Dodatečně tak lze vyšetřit další požadavky vyjma metod, kde je nízká stabilita měřené látky (viz tabulka). Po uplynutí uvedeného časového intervalu je nutné odebrat nový primární vzorek.

Měřená látka, metabolit

Maximální čas pro dodatečné stanovení

Krevní obraz

5 hodin

Krevní nátěr (differenciál)

5 hodin

Retikulocyty

24 hodin

APTT, TT (po centrifugaci)

2 hodiny při 20-25 °C

anti Xa, anti IIa (po centrifugaci)

2 hodiny při 20-25 °C

Quick (po centrifugaci)

6 hodin při 20-25 °C

D-dimer, Antitrombin (po centrifugaci)

6 hodin při 20-25 °C

K (po centrifugaci)

Nelze doobjednat

Glukóza v séru (po centrifugaci)

Nelze doobjednat

Folát (po centrifugaci)

8 hodin při 2-8 °C

C-peptid (po centrifugaci)

24 hodin

Troponin T (po centrifugaci)

24 hodin

Prokalcitonin (po centrifugaci)

24 hodin

Vit B12 (po centrifugaci)

24 hodin

FSH (po centrifugaci)

48 hodin

Estradiol III (po centrifugaci)

12 hodin při 15-25 °C

48 hodin při 2-8 °C

Interleukin-6 (po centrifugaci)  

24 hodin

Jedná-li se o statimový požadavek doobjednávky, lze laboratoř telefonicky uvědomit, ale vždy je třeba dodat v nejkratším možném čase nový, validně vyplněný požadavkový list.