Relaxační skupina opět v provozu v pondělí 13,00-14,00. Účast je nutné nahlásit na tel. 312 606 147 nebo 312 606 404.
Účastnit se můžete, pokud se prokážete jedním z potvrzení:
- o proběhlém očkování proti Covid-19
- negativním Antigenním nebo PCR testem
- o proběhlém onemocnění Covid-19 ne starším 90 dnů

Co nabízíme

Služby poskytujeme dospělým pacientům. K první návštěvě je nutné se předem telefonicky objednat.
Do psychoterapie přijímáme přednostně pacienty dle čekací listiny.

Nabízíme:

 • psychologickou diagnostiku
 • psychoterapii
 • krizovou intervenci
 • kognitivní rehabilitaci
 • poradenskou činnost v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů
 • paliativní péči o nevyléčitelně nemocné
 • konziliární a posudkovou činnost
 • relaxační cvičení
     - probíhají každé PONDĚLÍ od 13,00 do 14,00 hodin v tělocvičně rehabilitace (budova M - přízemí)
     - objednání na tel. 312 606 147
 • rehabilitace kognitivních poruch (trénink paměti)
     - probíhá každý čtvrtek 10,30 - 12,00 hodin v prostorách závodního klubu
     - objednání na tel. 312 606 147 / 312 606 404

Na oddělení klinické psychologie probíhá specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, které je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR.


Ordinační hodiny

pondělí - pátek:  8,00 - 16,00
Objednávání nových pacientů probíhá mezi 8 - 9 hodinou.


Kontakt

telefon: 312 606 147312 606 404
umístění: budova E2 (Niederleho pavilon)

pdfOrientační plán Oblastní nemocnice Kladno


V případě akutní potřeby můžete kdykoli kontaktovat tato krizová centra:

Krizové centrum RIAPS 222 586 768, 222 582 151 
Krizové centrum PL Bohnice Praha 284 016 110
Linka důvěry Kladno 312 684 444