Pracoviště klinického farmaceuta (KF) poskytuje v Oblastní nemocnici Kladno (ONK) klinickofarmaceutickou péči s cílem účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků, podílí se na zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. Posláním Pracoviště klinické farmacie v ONK je minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv.

KF optimalizuje vstupní medikaci pacientů, kteří jsou přijati k hospitalizaci v ONK a jejich medikaci sleduje během celé jejich hospitalizace. Zaměřuje se na odhalování a řešení interakcí mezi jednotlivými léčivy, spojitost výskytu vedlejších nežádoucích účinků s podávanými léky, a upravuje dávkování léků s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk a současně podávaná léčiva. Během každodenní spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky na odděleních tak vytváří kompaktní tým odborníků, kteří komplexně pečují o pacienta v ONK. 

KF úzce spolupracuje s lékaři, zdravotními sestrami jednotlivých lůžkových oddělení, nemocničními lékárníky a s Oddělením kvality péče. 
Pracoviště KF ONK je v kontaktu s obdobnými pracovišti KF v ČR (NNB, VFN, ÚVN, NNH, IKEM a další).
V organizační struktuře ONK je podřízeno náměstkovi LPP.

Náplň práce klinického farmaceuta v praxi

  • posouzení farmakoterapie pacienta z několika hledisek:

                    - indikace, kontraindikace, zvolená dávka
                    - rizika lékových a potravinových interakcí a posouzení jejich klinické významnosti, sledování nežádoucích účinků léčiv a jejich monitorování
                    - vhodnost podávaného léčiva vzhledem ke komorbiditám pacienta

  • sledování medikace pacienta a posuzování příčinné souvislosti mezi změnami v průběhu onemocnění a současnou medikací
  • ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie a mikrobiologie úpravuje dávkování vybraných léčiv na základě stanovených plazmatických hladin a na základě farmakokinetických parametrů pacienta
  • podílí se na revizi a optimalizaci farmakoterapeutických doporučených postupů a standardů lůžkových oddělení, související s bezpečným podáváním a užíváním léčiv na lůžkových odděleních
  • podílí se na lékové politice ONK

Pracoviště klinického farmaceuta 

 Klinický farmaceut:  Mgr. Zuzana Vašířová  
 Po – Pá:  7:00 – 15:30
 Umístění: budova E
 Telefon: 312 606 547
 e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poskytování klinickofarmaceutické péče v ONK naplňuje legislativní požadavek na zajištění služby klinického farmaceuta ve zdravotnickém zařízení podle zákona o zdravotních službách a je realizováno v souladu s Metodikou a Doporučením České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

www.coskf.cz